สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้ง ตู้น้ำหยอดเหรียญ

สำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจจะเริ่มลงทุนติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นครั้งแรก อาจจะมีความกังวลว่าจะต้องเตรียมพื้นที่จัดวางตู้อย่างไรบ้าง? หรือพื้นที่แบบไหนจะเหมาะสำหรับติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญได้ เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ ไปดูกันเลย

การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ เพราะหากเราเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว จะช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้ง ทำให้การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วค่ะ

4 จุดสำคัญที่ต้องมีก่อนการติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ

พื้นที่เรียบได้ระดับเสมอกัน

ความเรียบเสมอกันของพื้น  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องเตรียมการให้ดี เพราะจะส่งผลต่อโครงตู้ บางเคสอาจทำให้ประตูตู้น้ำปิดไม่สนิท หรือ ปิดไม่ได้ และอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรในการทำงานดูดจ่ายน้ำ  ทั้งนี้ นอกจากจะใช้วิธีเทปูนให้ได้พื้นเรียบแล้ว ยังใช้อิฐบล็อคมาวางเสริมบนพื้นที่เดิมก็ได้เช่นกัน

มีจุดระบายน้ำทิ้ง

เนื่องจากระบบกรอง RO จำเป็นต้องมีการระบายน้ำเสียทิ้งตลอดเวลาเมื่อเครื่องมีการทำงาน  ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีจุดระบายน้ำเสียทิ้งอย่างเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลนองในบริเวณที่ติดตั้ง รวมถึงไหลลามไปยังบริเวณอื่นที่ไม่ได้กำหนด  ซึ่งอาจทำให้มีปัญหากับเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

มีจุดเชื่อมต่อก๊อกน้ำ

ลักษณะทั่วไปของการเชื่อมต่อระบบน้ำจากแหล่งต่างๆ เข้ากับ ตู้น้ำหยอดเหรียญ คือการเชื่อมต่อน้ำผ่านสายยางจากก๊อกน้ำเข้าสู่ตัวตู้  ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ติดตั้งก๊อกน้ำให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง

มีจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟ

ระบบกรองน้ำ RO จำเป็นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ปั๊มผลิตและปั๊มจ่ายทำงานตลอดเวลา  ดังนั้น จึงควรติดตั้งเต้าปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน (กรณีติดตั้งภายนอกอาคาร แนะนำติดตั้งเต้าปลั๊กไฟแบบมีฝาครอบ เพื่อช่วยป้องการน้ำสาดจากฝนตก หรือละอองความชื้นในตอนกลางคืน

ขนาดพื้นที่สำหรับวาง ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ให้พิจารณาพื้นที่เผื่อไว้ที่  1 x 1 เมตร (กว้าง x ยาว)  และสำหรับส่วนสูง สามารถเผื่อได้ตั้งแต่ 1.70 – 1.85 เมตร (หมายเหตุ : ขนาดพื้นที่แนะนำดังกล่าว เป็นขนาดตู้น้ำหยอดเหรียญรุ่นตัวตู้ไฟเบอร์กลาส ที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายอยู่)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขนาดตู้น้ำหยอดเหรียญจากฝ่ายขาย เพื่อความแน่นอนของขนาดตู้จริง เพราะบางครั้ง โครงตู้อาจมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ ส่งผลทำให้ขนาดตู้มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ภาพตัวอย่าง ขนาดมาตรฐาน ตู้น้ำหยอดเหรียญ 100 ลิตร และ 200 ลิตร

หมายเหตุ : บางกรณีจำเป็นต้องเผื่อพื้นที่ติดตั้งมากกว่าปกติ เนื่องจากพบว่าสภาพน้ำที่จะต่อเข้ากับตู้น้ำหยอดเหรียญมีปัญหา จึงจำเป็นต้องติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ 8 นิ้วเพิ่ม 1 ถัง หรือ 2-3 ถัง ขึ้นอยู่กับการแก้ไขสภาพน้ำแต่ละพื้นที่

ตำแหน่งการติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ

สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ซึ่งในส่วนภายนอกอาคาร จะเป็นบริเวณหน้าร้านค้า หอพัก หัวมุมตลาด หรือ แม้กระทั่งบริเวณหน้าบ้าน ผู้ลงทุนสามารถจัดวาง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสร้างโรงเรือน  แต่ในกรณีจำเป็นต้องวางตู้น้ำหยอดเหรียญในที่โล่งแจ้ง ปราศจากกันสาดหรือหลังคาครอบคลุมตัวตู้ เราจะแนะนำให้ทำโรงเรือนสำหรับจัดวางตู้น้ำหยอดเหรียญโดยเฉพาะ เพื่อช่วยเซฟระบบน้ำไฟของตัวเครื่อง และป้องกันไม่ให้ตัวตู้เสียหายจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย

ภาพตัวอย่าง การวางตู้น้ำหยอดเหรียญ แบบมีโรงเรือนและไม่มีโรงเรือน

คำแนะนำเพิ่มเติม

นอกเหนือจากคำแนะนำในการจัดเตรียมพื้นที่ ตามที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกเรื่องคือ การขออนุญาตติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ จะต้องเป็นการขออนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

ซึ่งสาเหตุหลักของการต้องยื่นขออนุญาตติดตั้งตู้ เนื่องมาจากมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (ในบางพื้นที่) ว่าตู้น้ำหยอดเหรียญไม่สะอาด เมื่อบริโภคแล้วทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

สถานที่จดทะเบียน

 • ในกรุงเทพฯ จดได้ที่สำนักงานเขต

 • ในต่างจังหวัดให้ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

 • แบบคำขอแบบ อภ.1

 • บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต

 • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติหากผู้ขอเป็นนิติบุคคล

 • หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 • หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)

 • หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)

 • ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เฟรช อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาพร้อมคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และเชื่อมั่นก่อนตัดสินใจซื้อ

หากผู้ลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำก่อนการติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ สามารถโทรสอบถามฝ่ายขายได้ทันทีที่หมายเลข 02-9449400

หรือแอดไลน์ >  https://lin.ee/6FE01zd เพื่อส่งข้อความถึงเราได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Top
สายด่วน