Home / บทความ / น้ำแร่เพื่อสุขภาพ ดี เฟรช วอเตอร์

น้ำแร่เพื่อสุขภาพ ดี เฟรช วอเตอร์

น้ำแร่เพื่อสุขภาพ First Inter

คุณสมบัติพิเศษของน้ำแร่เพื่อสุขภาพ

–        มีแร่ธาตุที่จำเป็นที่ร่างกายต้องการใช้ครบถ้วน ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โปตัสเซียม เป็นต้น

–        ไม่มีสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพปนมากับน้ำ เช่นคลอรีน จุรินทร์ย์ ไวรัส โปรโตซัว ซีส ไข่พยาธิ สารเคมี โลหะหนัก เชื้อโรค  จุรินทรีย์ สารกัมมันตะรังสี ที่มากับน้ำอื่นๆมากมาย

–        มีพลังสนามแม่เหล็กธรรมชาติอยู่ในโมเลกุลของน้ำ  ซึ่งช่วยปรับความสมดุลของระบบประสาท ระบบการไหลเวียนของโลหิต ช่วยชดเชยความบกพร่องของโรคขาดสนามแม่เหล็กในร่างกาย

–        โครงสร้างขนาดเล็กของน้ำทำให้นำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายและทำให้การขับสารพิษออกจากร่างกายได้รวดเร็วขึ้น จึงส่งผลให้สามารถช่วยบรรเทา อาการของผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้เช่นโรคไต โรคเก๊าท์ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และกระดูกพรุน

Top