Home / แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

เพื่อป้องกันการโอนผิดบัญชี กรุณาโทรสอบถามที่ 

โอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

ประเภท

สาขา

ชื่อบัญชี

   ออมทรัพย์    
      ออมทรัพย์    
      ออมทรัพย์    
      ออมทรัพย์    
    ออมทรัพย์    
    ออมทรัพย์    
         
       
วิธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)

ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ตามวิธีด้านล่าง และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถแนบมาเพื่อยืนยันได้

แจ้งชำระเงินผ่านทาง LINE 

 

    Top